Muziek over ons netwerk deel 3: Inkrimpen van Raspbian

Standaard zijn er voor ons doel veel te veel programma’s geïnstalleerd. Deze halen we weg. Hiervoor volgen we een deel van deze handleiding, die ik hier maar even schaamteloos kopieer.

Let wel op, wil je later gebruik maken van Jivelite, sla deze stap dan over!

rm -rf python_games
sudo apt-get remove x11-common midori lxde python3 python3-minimal
sudo apt-get remove lxde-common lxde-icon-theme
sudo apt-get autoremove
sudo rm -rf opt

Na deze actie houd ik 2,2GB over op de kaart!

pi@KCRpi4 ~ $ df
Bestandssysteem 1K-blokken Gebruikt Beschikbaar Geb% Aangekoppeld op
rootfs             3727112  1288628     2241744  37% /
/dev/root          3727112  1288628     2241744  37% /
devtmpfs             85844        0       85844   0% /dev
tmpfs                18824      248       18576   2% /run
tmpfs                 5120        0        5120   0% /run/lock
tmpfs                37640        0       37640   0% /run/shm
/dev/mmcblk0p1       57288    22032       35256  39% /boot